TOREN VAN BABEL OPDRACHT 3


 

Taalkundige vergelijking tussen het Nederlands en het Engels

 


                

 

Inleiding


 Deze website is gemaakt voor een opdracht van de cursus Toren van Babel. De bedoeling van deze opdracht was om het Nederlands te vergelijken met een andere taal. Als taal hebben wij het Engels gekozen, om precies te zijn Brits Engels. We hebben hiervoor gekozen omdat Alison een Engelse vader heeft en dus veel met de taal in aanraking komt. Haar vader komt uit Birmingham en bij haar thuis is altijd veel Engels gesproken. Ze is tweetalig opgevoed.

In Nederland kom je dagelijks in aanraking met het Engels. We horen Engelstalige muziek, televisieprogramma's, films, etcetera. Ook in het onderwijs, vooral op universiteiten, wordt veel gebruik gemaakt van de Engelse taal.

Onder andere door de media komt dit contact met het Engels tegenwoordig al op jonge leeftijd tot stand. Veel Nederlanders kunnen dan ook een aardig woordje Engels spreken. Bovendien nemen wij in onze eigen taal woorden op uit het Engels. Leenwoorden als computer, stress en weekend zijn totaal opgenomen in het Nederlands. Wij staan er niet meer bij stil dat dit van oorsprong geen Nederlandse woorden zijn. Juist omdat het Engels voor ons zo 'vanzelfsprekend' is geworden, vinden wij het interessant om deze taal met het Nederlands te vergelijken.

Het Engels is een Indo-Europese taal en behoort tot de West-Germaanse tak. Daartoe behoort ook het Nederlands. De twee talen zitten dus in dezelfde familie waardoor wij verwachten dat er wel degelijk overeenkomsten zullen zijn.

Allereerst zullen wij de klanken van het Nederlands en van het Engels met elkaar gaan vergelijken. Vervolgens zullen we de lettergreepstructuur van beide talen onder de loep nemen, gevolgd door twee hoofdstukken over morfologie. In de hoofdstukken die daarop volgen zal zowel semantiek als syntaxis aan de orde komen. Als laatste zullen we onze conclusie geven. Voor de gebruikte bronnen verwijzen wij u naar de literatuurlijst.

Noor Corpeleijn, Alison Szulc, Renee Oonk en Sarah Klein.

 

Inhoud