Menu                  Home

 Nieuws

 Experiment

 Presentaties

 Verslagen

 Schema's

 Resultaten

 Bronnen

 

Home - Introductie

Voor de cursus Experimentele Taalkunde zetten wij een taalkundig onderzoek op. Dit onderzoek zal bestaan uit een akoestisch en een perceptief onderdeel. Op deze website zullen we de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderzoek rapporteren.

Wij zijn Sarah Klein en Aukje Lingsma. Beide zijn we derdejaars student Taal- en Cultuurstudies met een taalwetenschappelijke specialisatie. In de cursus Experimentele Taalkunde willen wij meer ervaring opdoen in het opzetten en uitvoeren van een onderzoek. Hiermee willen wij ons voorbereiden op de Master 'Clinical Language Speech and Hearing Sciences' (of: 'Logopediewetenschap').   

De cursus Experimentele Taalkunde loopt van 4 februari tot en met 11 april 2008 (onderwijsblok 3). In de eerste weken van deze periode zullen wij het onderzoek voorbereiden en opzetten. Vanaf midden maart starten de luisterexperimenten. Deze zullen begin april worden afgerond, waarna vervolgens de tot dan toe behaalde resultaten zullen worden geanalyseerd en gepresenteerd. In de periode van 21 april tot en met 27 juni (onderwijsblok 4) werken wij het onderzoek verder uit in het kader van onze bachelorscripties.

Voor vragen of opmerkingen kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar:

A.Lingsma@students.uu.nl

of

S.A.Klein@students.uu.nl

 

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op: Nieuws.

Experimentele Taalkunde  2008 Aukje Lingsma & Sarah Klein