KARELISCH

Welkom op deze site

INLEIDING

Op deze website kunt u informatie vinden over de bedreigde taal Karelisch.
Naar aanleiding van een opdracht voor de cursus Talen in Contact van de Universiteit Utrecht hebben wij onderzoek gedaan naar de positie van het Karelisch. Wij vroegen ons hierbij af in welke mate het Karelisch een bedreigde taal te noemen is.
Onze onderzoeksvraag was dan ook: Is het Karelisch met uitsterven bedreigd?
We hebben gekeken naar de huidige situatie van deze taal, maar ook naar verschillende historische situaties en ontwikkelingen.

Allereerst zullen wij een beschrijving geven van de taalgemeenschap van het Karelisch. Op dat hoofdstuk volgt informatie over de geschiedenis van het Karelisch en over de verschillende dialecten die het Karelisch kent. In datzelfde hoofdstuk wordt tevens het Karelisch vergeleken met een aantal verwante talen uit de omgeving. Daarna zullen we een beschrijving geven van de taal zelf, gevolgd door een hoofdstuk over de invloed van taalcontact op het Karelisch. Het hoofdstuk dat daarop volgt, behandelt de factoren die bijdragen aan taalbehoud en taalverlies. In het laatste hoofdstuk zullen we een toekomstperspectief proberen te schetsen en afsluitend geven we een conclusie van ons onderzoek.
De bibliografie, waarin u alle gebruikte bronnen kunt vinden, hebben wij apart vermeld. Als extra toevoeging hebben wij een begrippenlijst gemaakt van alle nuttige begrippen die we in dit verslag noemen.

Tot slot willen wij nog even noemen dat er veel tegenstrijdige informatie bestaat over dit onderwerp. Alle informatie die wij zullen geven, hebben wij uit bronnen moeten halen aangezien wij vůůr het maken van dit werkstuk hier zelf geen kennis van hadden. De verschillende bronnen die wij hebben geraadpleegd, spreken elkaar vaak tegen. Dit heeft ons onderzoek sterk bemoeilijkt. Dit heeft bovendien tot gevolg dat er bij de informatie die wij zullen geven, soms vraagtekens te plaatsen zijn omdat de meningen over dat onderwerp verdeeld kunnen zijn. Bij ieder hoofdstuk hebben wij daarom een link geplaats naar onze bronvermelding (bibliografie), zodat u als lezer zelf uw oordeel kunt vellen.

Annemieke van Es, Hanna de Wolf, Marloeske Slotboom, Merlinn Busnel en Sarah Klein

INHOUD


Volgende pagina - Hoofdstuk 1: De Taalgemeenschap